Publicitat

Hugo 'Colacho' Ramírez

Així no, Honorable President

Als que vam viure i vam patir cridats a la unitat a les dècades dels 60 i 70 pels poderosos partits comunistes prosoviètics a l’Amèrica Llatina ―i més enllà de les diferències històriques i de classe―, la decisió individual de l’Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, de convocar a noves eleccions, ens porta innombrables records. En aquells temps… o s’acceptaba l’estretègia i tàctica dels partits comunistes o s’era

Democratitzar els partits per a democratitzar la societat

Un partit polític no és un fi en sí mateix; és un instrument al servei de la societat per a canalitzar les demandes econòmiques, socials, culturals i polítiques dels qui el formen i del sector social que representa. És una construcció humana per a l’anàlisi, el debat i l’acció. Un partit polític que vulgui canviar la societat, hauria de ser un embrió d’aquesta nova societat que vol construir. Democràtica, inclusiva i participativa.

La tempesta perfecta

El regne d’Espanya travessa una de les majors crisis socials, econòmiques, polítiques, institucionals i territorials des del retorn de la democràcia. La crisi econòmica, més enllà dels anuncis d’una lenta recuperació, encara continua sacsejant milions de parats, molts dels quals no reben ja cap prestació per atur. I ha generat un mercat laboral precari sense drets laborals, amb sous de fam i misèria, on tenir un sou digne i un treball estable és el somni de molts treballadors.

Subscribe to Hugo 'Colacho' Ramírez