Hugo 'Colacho' Ramírez

Democratitzar els partits per a democratitzar la societat

Un partit polític no és un fi en sí mateix; és un instrument al servei de la societat per a canalitzar les demandes econòmiques, socials, culturals i polítiques dels qui el formen i del sector social que representa. És una construcció humana per a l’anàlisi, el debat i l’acció. Un partit polític que vulgui canviar la societat, hauria de ser un embrió d’aquesta nova societat que vol construir. Democràtica, inclusiva i participativa.

La tempesta perfecta

El regne d’Espanya travessa una de les majors crisis socials, econòmiques, polítiques, institucionals i territorials des del retorn de la democràcia. La crisi econòmica, més enllà dels anuncis d’una lenta recuperació, encara continua sacsejant milions de parats, molts dels quals no reben ja cap prestació per atur. I ha generat un mercat laboral precari sense drets laborals, amb sous de fam i misèria, on tenir un sou digne i un treball estable és el somni de molts treballadors.

Subscribe to Hugo 'Colacho' Ramírez