Publicitat

Dues millores pròximes a l’estació dels FGC

Foto: FGC. 

L’Agutzil fa saber que la Junta de Govern Local ha aprovat dues actuacions que afecten de manera indirecte les proximitats a l’estació i a les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat. Per una banda, en sessió ordinària del 3 de maig, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el projecte de consolidació de la primera fase, d’accés al Pont de Maçoneria sobre els Ferrocarrils, entre el camí de Can Gatxet i l'avinguda del Carril. Aquest camí estarà situat a l’alçada de l’Escolta Tècnica d’Arquitectura de la UPC.

L’altra afer, aprovat en la mateixa sessió per la Junta de Govern, acorda l'aprovació inicial i definitiva del projecte d'aparcament públic de bicicletes al carrer Andana número 3. Des del 25 de maig l’expedient es troba en informació pública. 

Notícies relacionades