L' Agutzil

Aprovat definitivament el projecte dels vestidors de la ZEM Jaume Tubau

Passat el període d’exposició pública, l’aprovació inicial de la Junta de Govern ha passat a ser definitiva. S’hi preveu un pressupost de 505.000 euros i de moment es contempla una subvenció de la Diputació de 150.000.

Es licita la reforma dels vestidors de l’Espai Pere Grau

La proposta neix dels diners de lliure disposició del Consell de Barri i pretén reordenar l’interior de l’edifici per guanyar espai per a una sala polivalent i ampliar el bar. S’hi preveuen dues fases, la primera de les quals s’adjudicarà al febrer.

Adjudicades les obres de rehabilitació de la Unió

Constructora de Calaf ha estat la guanyadora amb la cinquena millor oferta econòmica. El contracte s’haurà de formalitzar durant la primera quinzena de desembre i les obres acabaran, si no hi ha retards, a principi del proper mandat.

Pàgines

Subscribe to L' Agutzil