3.700 euros biennals per al control horari dels treballadors municipals

El nou contracte s’ha realitzat a través d’un concurs públic negociat i en el qual només podia concórrer una única empresa perquè és la propietària del software i hardware del sistema.

elCugatencTV