El decret fantasma esglaia el Ple

Conesa aconsegueix incorporar in extremis el document a l’ordre del dia per donar-li validesa jurídica com a acord de Ple. La incorporació i posterior debat generen una divisió política clara entre independentistes i constitucionalistes.

El CAR, 30 anys després

El Centre d’Alt Rendiment es va inaugurar un any després de saber que Barcelona seria seu Olímpica l’any 1992. L’aniversari té molt a veure amb les Olimpíades tot i que la seva història les supera.


Es liciten les obres del carril bici per unir Can Magí i el barri de Sant Francesc

El pressupost de licitació és de 269.858 euros i preveu unir l’avinguda Francesc Macià amb el carrer del torrent de Ferrussons creuant els Jardins de Sant Francesc i arribant a l’escola Collserola i l’institut Joaquima Pla i Farreras.

elCugatencTV