Ple de juliol a l’EMD: emergència climàtica, violència sexual i transparència

Foto: Jordi Pascual

El Ple de juliol de l’EMD de Valldoreix ha estat el primer del mandat després del de constitució i aprovació de les retribucions. Ha tingut tres mocions i diversos punts del govern, alguns d’ells encara d’arrencada del mandat. A continuació repassem els principals punts tractats. També pots llegir la contracrònica de la sessió.

Valldoreix declara l’emergència climàtica

Junts per Sant Cugat Valldoreix, ERC-MES, PSC i el grup proposant han votat a favor de la moció de la CUP-PC per declarar l’emergència climàtica i crear una taula que abordi aquest afer. Concretament la proposta preveia “establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacble per tal d’arribar al balanç net zero no més tard del 2040ˮ, el que incorporava accions com abandonar els combustibles fòssils, avançar cap a una economia local i de proximitat, adaptar el municipi a la crisi climàtica, fer de la justícia, la democràcia i la transparència els pilars fonamentals de les mesures a aplicar. Es preveia així mateix la constitució d’una taula (integrada també per la sectorial de medi ambient) per fer un pla de clima i calendaritzar-lo i l’aplicació de mesures urgents.

La Festa Major de Valldoreix tindrà un protocol contra la violència sexual i masclista

Tots els grups han votat a favor de la moció d’ERC-MES per generar espais lliures de violència masclista. La proposta preveia elaborar un protocol per fer front a la violència sexual en el marc de la Festa Major de Valldoreix i per a altres esdeveniments d’alta concurrència, condemnar totes les formes de violència sexual, fer campanyes de prevenció i denúncia, incorporar el protocol al Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Sant Cugat i fer una campanya de foment de les relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg. Lluc Cahís, vocal del grup proposant, ha recordat que aquesta era una proposta que ja s’havia presentat el mandat anterior. La vocal de govern Elena Degollada diu que a menys de quatre mesos de la Festa Major l’any anterior no van tenir temps d’implementar-la.

Instància per completar la llei de transparència

Tots els grups han votat a favor de la moció del PSC perquè en un termini de tres mesos es pengin al portal de transparència de l’EMD un seguit de documents que manquen per complir la llei de transparència. La proposta en recull el llistat.

Modificació pressupostària que treu una subvenció a l’Acnur per donar-la a altres ONGs i incorpora més despesa a la concessió de transport

El govern amb l’abstenció de l’oposició en bloc ha votat a favor de la setena modificació pressupostària de l’any que inclou un complement de 67.000 euros per a la concessió de transport així com altres complements més petits com 5.000 euros per als grups municipals (n’hi ha un més que al mandat passat i part dels diners s’agafen d’una partida que canvia perquè es comptabilitzava per al mandat anterior), 2.000 per a l’adequació del bar casal i 1.200 per a contractar la redacció del protocol de violència masclista. La majoria de diners provenen del romanent de tresoreria tot i que també hi ha baixes com 5.000 euros que es preveien com una subvenció a Acnur per a l’ajut al refugiat, segons la vocal d’Economia, Elena Degollada, per la dificultat de fer l’entrega a una ONG tan gran. Tot i així s’han aprovat subvencions de 2.000 euros per a Proactiva Open Arms, de 1.000 per a l’Associació Solidària ADE i de 1.000 per a l’ONG NASCO Feeding Minds.

Aprovades les compatibilitats laborals del president i del vocal Bernat Gisbert

El govern i Ciutadans (la resta de grups s’han abstingut) han donat suport a la comptabilitat laboral del president Josep Puig, que amb una dedicació parcial del 90% repartirà la seva feina entre la presidència de l’EMD de Valldoreix i la seva empresa Instal·lacions Josep Puig. El punt ha portat un ampli debat a l’espera d’un informe de la Diputació que l’oposició tem que podria ser desfavorable a la comptabilitat. Han demanat que si això és així, Puig faci un pas enrere en la comptabilitat però finalment s’ha aprovat sense aquest compromís. En canvi, tots els grups han votat a favor de la comptabilitat del vocal de govern Bernat Gisbert, que compaginarà el seu càrrec amb l’activitat privada com a periodista en règim d’autònom.

Inici del tràmit per a la concessió del servei de bar-restaurant del Casalet

Tots els partits han votat a favor de l’inici del tràmit per fer el concurs públic que ha de permetre retornar el servei de bar-restaurant al Casalet. Ja s’ha preparat l’informe de necessitat, el plec de clàusules tècniques i el de clàusules adminsitratives. S’han incorporat les peticions de tenir en compte el sou mínim de referència i el valor cultural de l’espai per al concurs públic.

L’EMD presenta al·legacions a una modificació pressupostària que pot costar milions a l’Ajuntament

El govern ha votat a favor de les al·legacions proposades per l’EMD en la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de la Floresta i Valldoreix. Si bé, l’abstenció de Ciutadans ha estat determinant per a l’aprovació de la proposta. Aquesta modificació pretén l’expropiació gratuïta de diverses zones verdes i la compensació al propietari amb la concessió d’ús hoteler a la Masia Rosàs. Això ha generat un desacord entre l’Ajuntament i la propietat, que no descarta obrir un procés judicial i aconseguir una indemnització econòmica que posaria en risc les inversions municipals. L’afer havia quedat en l’aire a final del mandat passat. La proposta de l’EMD preveu un nou accés al carrer ca n’Enric i mantenir la previsió de fer una benzinera a la carretera de Vallvidrera, dues propostes que han portat debat en termes de mobilitat i sostenibilitat.

Notícies relacionades