Quins mitjans piulen els polítics santcugatencs?

Els mitjans més piulats pels polítics santcugatencs. Gràfic: Jordi Pascual

Cugat.cat és el líder indiscutible entre els polítics santcugatencs a Twitter. Les repiulades i comparticions dels seus continguts dupliquen les del segon mitjà, el TOT. Tenen 571 i 280 difusions respectivament en el període analitzat, del 8 de febrer al 6 de març. El tercer mitjà amb més presència és elCugatenc, amb 69. Televisió de Sant Cugat queda en la quarta posició dels locals amb 5 referències tot i que per davant se situen mitjans nacionals i estatals com El País (19), La Vanguardia (17), El Periódico (7) o l'Ara (7). El Sant Cugat Informa no va aconseguir ni una sola repiulada durant les quatre setmanes.

Anàlisi no científica que es basa en el monitoratge dels comptes dels regidors i partits amb representació en el Ple entre el 8 de febrer i el 6 de març. S'han comptabilitzat tots els usuaris de les agrupacions que comparteixen grup municipal. En total són 36 usuaris. En aquest període es van compartir 1.115 continguts de mitjans de comunicació, 925 dels locals.

Aquesta anàlisi no científica és l'adaptació local de l'article publicat per Crític amb el seguiment dels diputats del Parlament de Catalunya. En la versió santcugatenca s'han inclòs els comptes dels partits amb representació municipal ja que hi ha regidors amb poca activitat i l'escletxa entre formacions quedava determinada pel nombre de representants i la seva activitat a la xarxa social. Durant les quatre setmanes en què es va fer el monitoratge, els 36 comptes analitzats van compartir o repiular 1.115 continguts de mitjans de comunicació, 925 locals.

El grup municipal de Convergència; amb els comptes dels onze regidors, Convergència i Demòcrates; és el més actiu en termes absoluts ja que parteix d'un avantatge numèric d'usuaris. En total va fer 296 piulades, 259 de mitjans locals. Just a l'altre extrem es troba el PSC que únicament té els comptes del seu regidor, Pere Soler, i del partit. En total té 69 piulades, 65 de mitjans locals. Tot i que als extrems es troben els grups amb més i menys representació –el PP té el mateix nombre de regidors que els socialistes tot i que se situa per sobre d'ICV-EUiA en piulades–, la resta no segueixen exactament un ordre correlatiu entre càrrecs electes i comparticions.

Nombre de piulades per grup municipal. Gràfic: Jordi Pascual

Pel que fa a la correlació entre partits i mitjans, Cugat.cat, el TOT i elCugatenc aconsegueixen piulades de tots els grups municipals. Únicament TVSC, pel baix nombre de citacions rebudes, no obté la transversalitat dels seus competidors. Amb només cinc difusions dels seus continguts, el resultat de l'anàlisi és poc representatiu per a aquest mitjà.

Els partits i regidors santcugatencs comparteixen la informació que parla d'ells. És per això que moltes de les piulades de Cugat.cat fan referència a les tertúlies amb els polítics. Tant el mitjà públic com el TOT fan un seguiment constant de l'actualitat amb adaptació de rodes i notes de premsa a articles que també comparteixen els impulsors. A elCugatenc aquesta mena de continguts no tenen tanta presència però, malgrat això, el seguiment dels Plens i alguns articles d'opinió determinen el nombre de piulades que el referencien. Les peces analítiques amb més d'una veu no solen triomfar entre els grups municipals, almenys pel que fa a compartició.

Hi ha usuaris concrets que afecten al resultat d'aquesta anàlisi. Dimitri Defranc, regidor de la CUP-PC, és especialment actiu a Twitter i és clau en la presència de repiulades del grup municipal a continguts d'elCugatenc. El mateix passa amb el compte oficial del PP amb Cugat.cat.

 

Piulades de grups municipals per mitjà local. Gràfic: Jordi Pascual

Cugat.cat és líder en totes les formacions i el TOT n'és el segon. elCugatenc ocupa la tercera posició en en quatre dels set grups municipals, la quarta posició en el cas de Ciutadans i queda a la cua del TOP 5 de Convergència i el PP. TVSC no apareix entre els mitjans més referenciats de cap de les candidatures.

Els mitjans més compartits per grups municipals. Gràfic: Jordi Pascual

Els mitjans supralocals

Els regidors i agrupacions santcugatencs no fan gairebé piulades de mitjans no locals. Si bé, hi ha uns pocs que destaquen. El País ha tingut 19 referències en les quatre setmanes analitzades. Al darrere hi va La Vanguardia (17) i TV3 (16). Són els mitjans supralocals més transversals pel que fa a difusions dels partits. El Mundo (8), El Periódico (7) i l'Ara (7) tanquen el TOP 6 que es pot veure a continuació.

Piulades de grups municipals per mitjà no local. Gràfic: Jordi Pascual

Notícies relacionades