Punts del govern al Ple de setembre: referèndum, nova assessora i turisme esportiu

Fotos: Jordi Pascual

El reinici del curs polític ha portat un Ple amb pocs punts del govern i sense gaire debat ja que eren tràmits habituals, a excepció de la incorporació in extremis del decret de suport al referèndum. Les dues mesures prèviament previstes més destacades han estat la incorporació d'Elena Vila com a assessora de la tinença d'alcaldia d'Ocupació i Polítiques Comarcals i l'intent del consistori perquè Sant Cugat esdevingui ciutat destinació de turisme esportiu. A continuació oferim un resum dels principals punts del govern al Ple del setembre. També pots consultar el debat de les mocions i la contracrònica de la sessió plenària.

La Junta de Portaveus ha fet una declaració conjunta mostrant rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils que es van produir el passat 17 d'agost i reconeixent la feina que havien realitzar els cossos de seguretat i d'emergències. De fet, el Ple s'ha iniciat amb un minut de silenci.

Els partits independentistes han permès introduir al Ple el decret d'alcaldia de suport al referèndum que, en no estar registrat, no tenia validesa administrativa. Amb el punt introduït, el Ple ha ratificat la declaració i li ha donat el recorregut jurídic d'un acord de Ple. PDECAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES i el regidor no adscrit han donat suport a la proposta, amb abstenció d'ICV-EUiA, tot criticant les accions policials de les darreres hores d'incautació de cartells. El punt ha tingut un ampli debat per ser introduït i també per ser aprovat, amb la visió de la democràcia diferenciada dels diferents grups polítics.

A l'igual que amb el decret de suport al referèndum, els partits independentistes, i l'abstenció d'ICV-EUiA, han permès la incorporació a l'ordre del dia de la instància que ha enviat l'alcaldessa a la Fiscalia perquè es deixi d'utilitzar la Policia Local com una policia judicial. Tots els grups polítics menys Ciutadans i el PP han donat suport a la proposta de l'alcaldessa.

Després que al Ple de maig es generés un gran debat sobre la intenció del govern d'incorporar un assessor a la tinença d'alcaldia que va agafar Pere Soler (PSC) després de la seva entrada al govern i que al juny es rectifiqués el tràmit,  el Ple de setembre ha servir per donar compte de la incorporació d'Elena Vila a aquesta plaça. És secretària de Participació del partit a nivell local. Passarà a cobrar un sou de 61.000 euros bruts anuals.

Tots els grups polítics amb l'abstenció del PP han votat a favor de crear una comissió gestora que s'encarregi de sol·licitar i gestionar el segell de Destinació de Turisme Esportiu. L'òrgan estarà presidit pel regidor d'Esports, Eloi Rovira, i, entre d'altres, també comptarà amb Álvaro Benejam (PP) com a representant de l'oposició. Fa temps que l'àrea d'esports treballa per fer de la ciutat un destí turístic esportiu, tal com va explicar el regidor en una entrevista a elCugatenc, seguint allò que el govern s'havia marcat al Pla d'Actuació Municipal (PAM).

Tots els grups polítics amb l'abstenció del PP han votat a favor del punt de l'ordre del dia en què s'aprovava la cessió d'un terreny abans considerat via pública a l'escola del Turó de Can Mates, el que era l'aparcament, ja que s'ha aprofitat per ampliar el pati i fer front al curs bolet que s'ha incorporat al centre aquest curs. La cessió ha arribat al setembre però l'actuació ja està realitzada. Així mateix, s'ha aprovat definitivament l'adaptació de les parcel·les on es contrueix el nou institut Leonardo da Vinci i on es farà La Mirada. Es tracta d'un ajust de la delimitació que no ha rebut cap al·legació en el termini d'exposició pública.

En forma de tres dacions de compte, el govern ha explicat que l'Ajuntament i els seus organismes dependents paguen les factures amb un termini mitjà de les 36 mentre Promusa ho fa en 26 i Cugat.cat en 23. Així mateix, s'evidencia que el consistori no té problemes d'estabilitat ja que manté més ingressos que despeses. Pel que fa al grau d'execució del pressupost, totes les vies d'ingressos superen amb escreix, a data del segons trimestre, el 70% de la previsió a exepció de les taxes i preus públics mentre les despeses es troben més baixes ja que el retorn de préstecs es faran a final d'any i les despeses de personal avancen any a any. De les inversions, s'han executat un 26,4% de la partida.

El govern en bloc, ERC-MES i dos dels regidors de la CUP-PC han donat suport al Compte General del 2016, el document que inclou la liquidació del pressupost, el patrimoni i el compliment d'objectius marcats, després que en les dues comissions especials de comptes no es presentés cap reclamació ni observació al respecte. Aquest document, tal com va explicar elCugatenc, evidencia que hi ha objectius de polítiques socials que no han arribat a tenir assignada partida pressupostària, sent les polítiques d'habitatge el principal exemple. Les principals crítiques han estat les de Ramon Gutiérrez, d'ICV-EUiA, que diu que hi ha objectius amb compliment per sota de les expectatives i Sergio Blázquez, de Ciutadans, que diu que la rebaixa de l'IBI i les plusvàlues ha estat positiva i caldria aplicar-la més anys.

El Ple ha aprovat la 28a modificació pressupostària de l'any que pretén donar resposta als 52.000 euros que es destinaran a la rehabilitació del Monestir, als 150.000 euros per desenvolupar el projecte d'amfiteatre als Jardins del Vallès, als 14.000 que es destinaran al pla de drogues i salut i a d'altres madures com el pagament de les obres del carrer Sant Francesc d'Assís de Les Planes i la subvenció del lloguer a Promusa per al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

Notícies relacionades