Punts del govern al Ple d’octubre: fons contra la COVID-19, sortida del CiT i nul·litat del contracte de manteniment de les zones verdes

Foto: Caputa de l'emissió en directe

El Ple ordinari d’octubre s’ha hagut de celebrar de forma telemàtica per les noves mesures de restricció de la COVID-19. Ha tingut diversos punts de govern, com ara la sortida del consorci del Catalonia Innovation Triangle, la nul·litat del servei de manteniment de les zones verdes i les jardineres i la desestimació d’un pla especial per assignar usos a la masia de Can Castanyer. També pots consultar les mocions debatudes i la contracrònica de la sessió (l'estem enllestint).

Prorrogat el contracte de subministrament de carburant

El govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de la proposta de prorrogar durant un any el contracte de subministrament de carburant per als vehicles de la flota municipal, permetent així la primera de les dues anualitats prorrogables segons el contracte que es va adjudicar a l’octubre del 2016 a l’empresa Solred SA per una despesa anual de 107.300 euros (sense IVA). Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Modificació pressupostària per incrementar les partides COVID-19

Els tres partits del govern i Junts per Sant Cugat han votat a favor de la 17a modificació pressupostària de l’any amb la finalitat de mobilitzar 193.734 euros del romanent de tresoreria per a serveis i subministraments per la COVID-19. També incorpora una baixa de 123.000 euros a la partida pel lloguer d’equips pel tractament de la informació que queda repartida en el manteniment d’infraestructures de comunicació (33.000 euros) i inversions en sistemes informàtics (90.000 euros) i una baixa de 3.000 euros en l’Oficina Jove per destinar-los al conveni d’ocupació juvenil amb el Consell Comarcal.

Tot i que amb cap canvi substancial en quant a les quantitats, la modificació també preveu la conversió de diversos contractes programa amb convenis. Afecten a l’Ateneu (65.000 euros), la Unió (20.000 euros), l’Esbart (21.000 euros), la fundació de l’Orquestra Simfònica (30.000 euros) i el Club Muntanyenc (12.500 euros). Ciutadans ha optat per l’abstenció.

Sant Cugat deixa el Catalonia Innovation Triangle

El govern ha informat de la separació voluntària del Consorci per a la promoció i desenvolupament econòmic de l’eix B30 de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, és a dir, el Catalonia Innovation Triangle (CiT), creat el 2012 sota les alcaldies de Lluís Recoder (Sant Cugat), Carme García (Rubí) i Antoni Morral (Cerdanyola) amb l’objectiu de promoure el creixement econòmic i científic a l’entorn de l’AP7. Segons el tinent d’alcaldia d’Hisenda, Pere Soler, el consorci estava de facto inoperatiu i, davant la no presentació de pressupostos, podia comprometre la recepció de fons del Fons Català de Cooperació Local per a l’Ajuntament de Sant Cugat.

Davant aquesta situació, el govern municipal ha optat per iniciar els tràmits per abandonar el CiT, el que Soler considera que és el primer pas per acabar liquidant el consorci ja que diu que els altres dos municipis tampoc el conceben com un projecte prioritari. Carles Brugarolas, regidor de Junts per Sant Cugat i tinent d’alcaldia d’Economia durant els dos darrers mandats, ha criticat la decisió tot defensant el CiT com una eina útil per a la promoció econòmica de l’eix B30 al seu pas per Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola. Desenvolupem més a fons aquest punt a la contracrònica de la sessió.

S’anul·la el contracte de serveis de manteniment de les zones verdes i les jardineres, que incorporava clàusules socials i un lot limitat a centres especials de treball

Els tres partits del govern i Ciutadans –Junts s’hi ha abstingut i ha demanat més informació– han votat a favor de declarar la nul·litat del contracte de serveis de manteniment de les zones verdes i les jardineres de la ciutat, adjudicat al Ple del febrer del 2019 per lots per a les empreses Ambitec Servicios Abientales (per al manteniment de les zones verdes del centre per 4,1 milions d’euros), a Ferrovial Servicios SA (per al manteniment de les zones verdes del sud del municipi per 3,4 milions d’euros), a Jardineria el Cedre (per al manteniment de les zones verdes del nord del municipi per 3 milions d’euros) i a la Fundació Àuria (per al manteniment de les jardineres públiques i d’alguns equipaments municipals per 318.000 euros). Totes les empreses s’haurien d’encarregar de la prestació del servei durant quatre anys amb la possibilitat d’una pròrroga d’una anualitat. Era un contracte que incloïa un lot –el darrer– exclusiu per a centres especials de treball i que va trigar a adjudicar-se per diverses baixes temeràries de les empreses participants, diverses de les quals es van haver d’excloure del concurs. També es va haver d’allargar el contracte anterior fins a l’adjudicació definitiva, un tràmit que es va formalitzar al setembre del 2018.

Espais Verds del Vallès, que havia gestionar part del manteniment dels espais verds de la ciutat abans de l’adjudicació del 2019 i no havia aconseguit guanyar cap dels lots del nou contracte, va presentar un recurs en contra de tercer dels lots davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb una resolució favorable a l’empresa emesa el 17 de setembre. Aquesta resolució suposa anul·lar tot el procediment licitatori i, en conseqüència, el contracte. El Ple ha decidit, per tant, anul·lar el contracte, iniciar el procés indemnitzatori a les empreses afectades, mantenir el servei fora de contracte fins a la nova adjudicació i preparar el nou concurs públic. Desenvolupem més a fons aquest punt en un article a l’Agutzil, la secció que es basa en informació en publicada en butlletins i documents oficials.

Desestimat un pla especial urbanístic per a la masia de Can Castanyer

Els tres partits del govern i Ciutadans –Junts s’hi ha abstingut– han votat a favor de la desestimació d’un pla especial presentat per l’empresa Interlands Ciutat i Territori SLP per a determinar els usos de la masia de Can Castanyer. De fet, es tracta de la segona desestimació ja que el Ple de juny ja va aprovar un punt idèntic però ara s’ha hagut de refermar ja que l’empresa havia presentat al·legacions a la resolució del plenari. L’Ajuntament considera que l’assignació d’usos que proposa Interlands ha de passar per una modificació del Pla General Metropolità (PGM) “en coherència amb els valors patrimonials de les edificacions existents en la fincaˮ i no només per un pla especial. A l’àmbit hi ha l’ermita de Sant Maria i la masia de Can Castanyer, totes dues protegides pel Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Cugat.

Aprovada la segona pròrroga del contracte mixt de subministrament i serveis de manteniment radio digital Tetra i accessoris de la xarxa RESCAT

Tots els grups han votat a favor de l’aprovació de la segona i darrera pròrroga anual possible del contracte mixt de subministrament i serveis de manteniment radio digital Tetra i accessoris de la xarxa RESCAT, adjudicat al 2015 per un cost de 137.480,85 euros (amb IVA) per la instal·lació de materials i un cost anual de 6.874,05 euros (amb IVA) pel seu manteniment. Després de diverses modificacions de contracte, el preu anual de la darrera pròrroga serà de 9.530,72 euros (IVA inclòs).

Notícies relacionades