Primer pas per protegir la singularitat urbanística de la Plaça Barcelona

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Damià Calvet, parla amb uns veïns. Foto: Jordi Pascual

Al bell mig de la ciutat i mantenint encara una estructura de poble, la Plaça Barcelona és un indret característic de la ciutat que tots els grups polítics creuen que s'ha de preservar tal com és. És per això que temps enrere es va proposar fer un Pla per garantir que qualsevol actuació sobre els edificis que hi ha a la plaça no afecti a la fisonomia de l'espai.

El Ple de setembre va seguir l'encàrrec i amb els vots favorables de tots els grups municipals exceptuant l'abstenció de Ciutadans, va aprovar un Pla Especial que determina les limitacions d'algunes actuacions, com ara fins on es pot aixecar el sostre, com fer les finestres o si es poden ampliar les cases o no. D'aquesta manera, es regularien totes les reformes que es puguin fer als edificis tan públics com privats de la plaça.

Segons el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Damià Calvet, el Pla Especial va tenir una al·legació amb dos punts d'un veí referent al Pla en general com al seu cas particular. Totes dues esmenes han estat aprovades. Amb l'aprovació del Pla Especial, i a falta que s'aprovi definitivament al novembre o desembre per la comissió d'urbanisme de la Generalitat, es desencallaran projectes que havien quedat bloquejats a falta de desenvolupar aquesta figura urbanística.

Calvet diu que, a banda de desbloquejar projectes preexistents que ja tenien la llicència –un estava en tràmit–, també té constància que hi ha veïns que iniciaran reformen arran de l'aprovació del Pla. Espera que abans que acabi l'any es pugui haver fet l'aprovació definitiva perquè tots aquests projectes de reforma avancin.

El govern ha obtingut el vist i plau verbal de Ferran Villaseñor, d'ERC-MES; Roser Casamitjana, d'ICV-EUiA, i Pere Soler, del PSC. Tots tres valoren positivament el Pla perquè “redueix la incertesa” i inclou les esmenes fetes pels veïns. Si bé, tot i que no van parlar, cap grup es va mostrar desfavorable a la proposta.

Notícies relacionades