22 propostes per als diners de lliure disposició al Consell de barri del Centre-Oest

Fotos: Miquel Margalef 

La nova trobada ordinària del Consell de barri del Centre-Oest ha servit per explicar com va el procés de selecció dels projectes que es realitzaran amb els diners de lliure disposició del barri. La presidència ha explicat que ha rebut 22 propostes que s'han reduït a 19 projectes definitius, ja que hi havia propostes que eren iguals o molt similars. Després de passar aquest filtre, els serveis de l'Ajuntament han descartat 8 dels 19 projectes o bé perquè el consistori ja té previst realitzar la proposta, o bé perquè són inviables econòmicament o tècnicament. 

“Valorem positivament que hi hagi hagut més propostes enguany que l'any passat”, ha afirmat Mayte Pérez, presidenta del Consell. A més també ha recalcat que la majoria de propostes van en la línia de dinamitzar el barri i recuperar les places per realitzar-hi diverses activitats. Això sí, “sempre respectant el descans dels veïns, música sí, però jazz o quelcom tranquil”. 

Segons l'equip tècnic del consistori les propostes viables sumarien una despesa total de 26.540 euros, però el Consell només disposa de 15.000 euros per gastar amb els pressupostos de lliure disposició. Per decidir quines propostes es tiren endavant el proper 11 de maig es realitzarà un Consell extraordinari per votar-les. 

Una altra de les novetats importants que es van tractar al llarg del Consell va ser la presentació d'un nou procés participatiu, aquest cop per revisar el Pla d'Equipaments. El Pla, que ja fa molt temps que es va realitzar i ha quedat antic, fa la previsió de les instal·lacions municipals per als propers sis anys i ara vol recollir les aportacions ciutadanes a través de vuit tallers de debat que començaran el 2 de maig i que anirà passant per tots els districtes de la ciutat. Durant el mes de juny es realitzaran 3 sessions més per debatre de forma específica sobre els equipaments educatius, sociosanitaris i esportius. 

L'objectiu és que els santcugatencs puguin dir el que pensen sobre els usos i les ubicacions dels futurs equipaments. Un cop s'hagin realitzat aquestes activitats el consistori presetarà la proposta final del pla, tenint en comptes les aportacions ciutadanes. Davant d'aquesta presentació, Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, ha indicat que aquest procés participatiu  “serà estèril perquè serà el Ple o el mateix govern és qui decidirà els equipaments,  és complicat que l'esforç del ciutadà es vegi reflectit”. 

En aquest tema s'han obert diversos torns de rèplica que han recriminat que aquest procés participatiu no tindrà un efecte directe i que només servirà per cansar el ciutadà. Han indicat que perquè hi hagi una motivació hi hagi una part del pressupost que es destini a la proposta més votada que sortís del procés participatiu. Però davant d'aquestes demandes Joan Puigdomènech ha recordat que el Pla d'Equipaments només és una previsió i que, per tant, la inversió final es realitzarà anualment a través dels pressupostos ordinaris. 

El govern també ha utilitzat el Consell per explicar les novetats més rellevants de la nova ordenança de protecció i tinença d'animals que entrarà en vigor a mitjans del mes que ve. A més, també s'ha explicat a tots els assistents la nova iniciativa del consistori, impulsada per Hàbitat 3, per mobilitzar   els habitatges buits perquè puguin ser aprofitats per persones amb risc d’exclusió residencial.

Notícies relacionades