El Consell de Mira-sol es dotarà d’un reglament per als diners de lliure disposició

Foto: Jordi Pascual

Després que la darrera sessió del Consell de Barri de Mira-sol esdevingués un ampli debat sobre els projectes a executar amb els diners de lliure disposició pel desacord de l’Associació de Veïns de Mas Gener amb un dels projectes que afectava directament al barri, l’òrgan de participació ha decidit dotar-se d’un reglament que permeti regular els paràmetres d’aquests 80.000 euros que anualment reserva el consistori perquè siguin les entitats dels districtes les que decideixin l’ús. El sotspresident del Consell, Xavier Barbany, s’encarregarà de fer un primer esborrany que enviarà a les entitats participants per acabar de consensuar el document definitiu.

Aquest haurà de donar resposta a interrogants com quin equilibri territorial s’ha de tenir en compte, quina fórmula s’utilitza per fer seguiment dels projectes aprovats i quin paper han de jugar els partits polítics en el procés. En un principi, totes les forces polítiques accepten que han de ser les associacions i col·lectius mirasolencs els que han de decidir per ells sols el destí dels diners de lliure disposició però demanen poder participar com a observadors en el procés de selecció ja que sinó es veuen obligats a votar a favor o abstenir-se davant d’unes propostes que no saben si són consensuades o no.

En la sessió de dimecres, quan s’ha donat a conèixer la intenció de fer el nou reglament, s’ha estat a punt de repetir el debat del juliol ja que els representants veïnals de Mas Gener no entenien perquè ara, de sobte, no es poden acumular els diners i aprofitar-los per a partides importants que el seu barri necessita, com es va fer amb la urbanització de la Capella de Sant Joan. Tot i així, s’ha reconduït la conversa ja que la presidenta del Consell, Carmela Fortuny, ja havia deixat clar que el canvi respon a una qüestió administrativa. A més, el destí dels diners d’enguany s’havia aprovat en la darrera reunió.

Malgrat tot, Fortuny també ha matisat el carril bici que havia portat polèmica en la darrera sessió del Consell. Segons ella, no només afecta a Mas Gener i, per tant, cal fer un estudi de les necessitats de tot Mira-sol per veure el recorregut més idoni, tenint en compte, per exemple, el projecte del nou Complex Esportiu, que en una primera fase només comptarà amb piscina. A més, ha pres el compromís de no desenvolupar cap projecte de carril bici a Mas Gener sense haver parlat amb els veïns, però, afegeix, “amb tots” deixant clar que cal anar més enllà de l’Associació de Veïns.

L’activació de tres grups de treball i el seguiment del soroll de l’autopista

Repassant alguns dels afers que cíclicament tornen al Consell, els veïns han demanat tornar a convocar el grup de treball sobre les rieres per fer seguiment del projecte de naturalització de la de Can Cabassa i de cobertura del torrent Xoriguer. Així mateix, davant les queixes irresoltes per complet dels veïns del Turó de Can Mates per l’ús indegut de la zona d’aparcament, la manca de seguretat i el mal estat de la zona enjardinada, s’ha demanar la creació d’un grup de treball que permeti fer seguiment de l’afer ja que fins el moment només s’havien fet reunions bilaterals amb els veïns.

El darrer grup que veurà la llum serà el de seguiment del projecte i execució del Complex Esportiu. De fet, els veïns temen que no es compleixi el termini compromès pel govern pel qual aquesta instal·lació esportiva, que té un milió d’euros reservats al pressupost municipal, es podria construir a principis de l’any vinent ja que la licitació s’hauria de fer abans d’acabar el 2017. Sense forma de grup de treball però amb voluntat de seguiment, Fortuny s’ha compromès a introduir en cada sessió del Consell un punt sobre l’estat de la insonorització de l’autopista al seu pas per Mas Gener i del soterrament de la torre d’alta tensió a aquell mateix barri. En ser accions que precisen de l’acord amb el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Rubí, difícilment es pot fer un seguiment a un grup a l’ús.

Aposta pel compostatge

Entre d’altres, el Consell de Barri del setembre també ha servit perquè l’Oficina Sostenible de l’Ajuntament anunciés que té la intenció d’organitzar uns cursos de compostatge a la ciutat per ensenyar a la ciutadania a convertir els seus residus orgànics en adob per a les plantes. Aquesta és una proposta que ja es va desenvolupar durant l’any anterior a La Floresta i que arriba a Mira-sol encara de manera incipient ja que encara no s’ha fet bustiada ni pactat amb les entitats una data concreta per començar.

Notícies relacionades