La plataforma per una EMD florestana es redefineix per demanar més autogovern i pressupost propi

Foto: Jordi Pascual

La Plataforma Ciutadana per una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de la Floresta, que va començar a caminar a finals del 2018, s’ha vist obligada a canviar la seva aspiració política davant la impossibilitat legislativa de crear noves EMD. Això ha suposat també un canvi de nom del col·lectiu, que passa a anomenar-se Plataforma per a un Major Autogovern per a la Floresta.

L’avenç en l’autogovernança del barri que defensa la plataforma passa pel que en el seu moment havien anomenat Entitat Municipal Desconcentrada, és a dir, un aprofundiment en el Consell de Barri –amb la proposta no definitiva d’anomenar-lo Consell del Poble– perquè les seves decisions siguin vinculants i que tingui competències en algunes àrees i, en conseqüència, un pressupost propi.

Malgrat la descentralització, l’administració amb personalitat jurídica seguiria sent l’Ajuntament de Sant Cugat, d’on despenjaria el pressupost, la decisió de quines competències es podrien gestionar directament des de la Floresta i el personal necessari per fer-ho possible. Per ara, la proposta bàsica de la plataforma sobre la qual pretenen establir les negociacions és que el barri hauria de tenir competències parcials en medi ambient, urbanisme (manteniment), habitatge, neteja de carrers, mobilitat, cultura, educació al barri, equipaments públics i participació, coincidint amb la majoria de temes que es tracten a les comissions de l’actual Consell de Barri.

Per fer efectiu el nou Consell del Poble –o el nom que acabi rebent–, la plataforma proposa dotar-lo de recursos humans: un tècnic de suport al Consell i un tècnic de suport a la gestió de caràcter administratiu i econòmic. Es tractaria de figures que treballarien des de la Floresta de la mà de la presidència del consell, que es proposa que tingui la seu al Centre Sociosanitari. Es mantindrien els canals de comunicació creats pel Consell de Barri tot i que amb la proposta de la plataforma s’aprofundiria en la vessant econòmica: el Consell tindria una partida econòmica per garantir el funcionament i una altra d’acord amb les seves competències.

La creació d’una taula mixta per negociar

“No es tracta de confrontar la proposta de la plataforma amb l’actual Consell de Barri sinó de crear una taula mixta amb l’Ajuntament per tal de negociar la implementació del canviˮ, reivindica Ramon Piqué, expresident del Consell de Barri i membre de la plataforma, “ho volem així perquè sinó correm el risc de caure en el café para todos, és a dir, que allò que demana la Floresta quedi diluït amb un canvi general a tots els Consells de Barri de la ciutatˮ.

Una mostra del café para todos és, segons Isidre Marías, també membre de la plataforma, el que ha passat amb l’Observatori-Laboratori d’Habitatge que el Consell de Barri havia pactat amb el govern anterior. La proposta, amb l’arribada del tripartit, ha quedat redefinida ja que es preveu que, en lloc de ser exclusiva de la Floresta com a espai de prova i d’anàlisi, sigui un òrgan a nivell municipal en què encara no s’ha esclarit com es vehicularà la participació de la ciutadania.

Tots dos integrants defensen que l’objectiu és establir un diàleg formal amb el govern seguint la proposta de la comissió mixta, que entenen com la concreció dels compromisos presos per tots els partits polítics en un acte de la plataforma al març del 2019, on van coincidir a dir que el model de participació vigent fins el moment havia quedat obsolet.

Els partits integrants del tripartit van abraçar bona part de les propostes de la plataforma. La llavors candidata d’ERC-MES i actual alcaldessa, Mireia Ingla, va dir que calia una transformació que podia traduir-se en la creació d’un Consell del Poble, el que s’hauria de fer a través d’un reglament de descentralització. José Gallardo, del PSC, va dir que el Consell de Barri podria assumir competències dels temes que ja treballa a través de les comissions. Núria Gibert, de la CUP-PC, va dir que feia pròpies totes les reivindicacions de la plataforma.

Els integrants de la plataforma entenen que el nou govern ha fet una aposta per la redefinició dels Consells de Barri i que per això no han pogut emprendre encara les negociacions amb la Floresta. Si bé, consideren que els canvis queden curts per al barri i per això demanen la posada en marxa de la comissió mixta, els resultats de la qual proposen portar a votació popular. Explicaran els detalls de la proposta en proper 25 de març a les set de la tarda en una trobada oberta al Centre Sociosanitari, on també convidaran el regidor de Participació i Barris, Marco Simarro.

El repte de la representativitat

La plataforma és conscient que l’actual model de representació del Consell de Barri no és l’adient per tenir competències i pressupost propis ja que no permet tenir una representació real de la Floresta. Avui dia són les entitats les que poden accedir amb veu i vot al ple del consell i això significa que un gran gruix de persones que no vol o no es pot implicar queda orfe de representació.

És per això que en la proposta de funcionament que pretenen negociar amb l’Ajuntament demanen que la presidència, sotspresidència, secretaria i vocalies del Consell del Poble siguin representatives del barri. El sistema d’elecció pot ser derivat del resultat de les eleccions municipals al barri o permetent una urna més, el que també podria suposar la presentació de candidatures específiques florestanes que no concorrerien a les municipals.

Per intentar copsar el sentir del barri abans de les negociacions, la plataforma també prepara una enquesta digital en què es preguntarà sobre els problemes de la Floresta i la valoració de les actuacions de l’Ajuntament i del Consell de Barri, entre d’altres. Són conscients que no es tracta de xifres definitives però consideren que permetrà millorar la mostra que s’agafa en les onades de l’Observatori Sociològic Municipal.

Notícies relacionades