La Floresta dissenya el full de ruta per esdevenir EMD

Foto: Jordi Pascual

La Plataforma Ciutadana per una EMD de la Floresta ha dissenyat un full de ruta per avançar cap al seu objectiu. El barri, reconeixen, de partida no podrà ser una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), com ho és Valldoreix, perquè la legislació vigent no ho permet sinó que hauria de començar a recórrer camí amb una fórmula a mig camí entre un Consell de Barri i una EMD, una mena d’entitat desconcentrada que permetria tenir un Consell del Poble amb caràcter vinculant però sense poder tenir govern ni gestió pressupostària pròpia. Aquest seria el pas previ de caminar cap a l’EMD o altres fórmules d’encaix amb la resta del municipi.

Així ho han explicat els integrants de la Plataforma en una trobada amb veïns feta dimecres a la tarda a la Floresteca. El camí a seguir, expliquen, un cop creat el col·lectiu, és fomentar el debat veïnal, el que tindrà la seva màxima expressió el proper 1 de desembre amb una jornada que començarà a les cinc de la tarda al Centre Sociosanitari i on acudiran representants d’EMDs així com de l’associació que les uneix a nivell català.

Un cop fet aquest pas i aprofitant la proximitat de les eleccions municipals, es proposen obrir el debat amb els partits polítics per veure l’acollida de la proposta i, posteriorment, demanar una consulta popular no referendària sobre l’assumpte, el que pot néixer dels partits polítics a través del Ple o recollint un 5% del cens de la zona en què es faria la consulta –en el cas de la Floresta, 188 signatures–. En qualsevol cas, l’aprovació de la realització de la consulta dependrà del Ple i, en ser una consulta no referendària, el resultat no seria vinculant i també dependria de l’Ajuntament.

Amb el resultat de la consulta s’haurien d’iniciar, per tant, noves negociacions amb els representants polítics municipals per tal d’encetar el camí cap a l’EMD de la Floresta. Els integrants de la Plataforma reconeixen que la voluntat de l’Ajuntament és clau ja que no només ha de prendre les decisions sinó que també ha de facilitar les dades per al debat, donar suport a la creació de la nova entitat en cas que així es decidís i mantenir una actitud de diàleg i col·laboració en tot moment. Un cop creada la suposada EMD s’hauria de pactar la relació entre ambdues institucions, tant pel que fa al conveni econòmic com per quines competències depenen de cadascú.

L’objectiu de la hipotètica EMD florestana, expliquen els impulsors de la iniciativa, ha de ser no perdre serveis i disposar de recursos tècnics propis. A més, fonamenta el seu motiu de ser en base als elements geogràfics i històrics que diferencien el barri de la resta del municipi i que li fan tenir necessitats específiques. La seva voluntat és que els florestans tinguin més protagonisme en les polítiques que els afecten tot i que alguns assistents també han dubtat sobre la implementació del nou ens tant pel que fa a la professionalització d’algunes funcions que ara es fan des del Consell de Barri a través de comissions amb voluntaris –que, diuen, podrien seguir sota el nou paraigua– com pel que fa a la creació en sí d’un nou poder que se’ls podria girar en contra.

Entre els dubtes i propostes dels veïns hi ha el sentiment de pertinença, és a dir, es planteja el debat sobre com ha de ser la pregunta de la possible consulta: s’ha de demanar una EMD, un municipi diferent o preguntar pel sentiment de pertinença a Sant Cugat? Així mateix, s’ha proposat ampliar la petició d’una EMD a la resta dels barris de muntanya del municipi i s’ha instat a omplir de contingut la proposta de fer una entitat nova per tal d’arribar al màxim nombre de veïns possible. L'acte va acabar amb un homenatge a Ramon Borda en el primer aniversari de la seva mort.

Notícies relacionades