Eva Lafuente

feminae@: El model de ciutat esclafa les persones

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional, i concretament avui, de crítica càustica al model de ciutat que imposa l’actual Govern de la ciutat.

feminae@: El passaport COVID fractura digitalment encara més dones d’edat i vulnerables

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional, i concretament avui, de denúncia d’una fractura digital cruenta i maltractadora.

feminae@: És flirteig i no assetjament

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional, i concretament avui, de passejada i volta per les coses mes quotidianes, en submersió en les relacions humanes.

feminae@: Les treballadores sexuals no són eines polítiques

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional, i concretament avui, d’anàlisi crítica i denúncia activista de la instrumentalització política de les treballadores sexuals i de totes les nenes i dones que pateixen el proxenetisme i l’esclavatge sexual.

feminae@: Rèquiem per una ciutat perduda:

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional, i concretament avui, d’anàlisi socio-política del model de ciutat exclusiu i exclusivista que ens expulsa del seu territori. També avui.....de confidències personals.

feminae@: Totis sí, totis no

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, i avui d’anàlisi crítica sobre la instrumentalització del llenguatge en l’àmbit polític com a palanca de canvi a nivell social.

feminae@: Stop al feminicidi social i polític

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional, de recolzament a l’itinerari trans, i de repulsa contra l’”obliterate” social i polític de la dona en els diferents països del món.

feminae@: LoveTrans

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional, i concretament avui, d’anàlisi socio-política dels punts en comú i les fortaleses entre el moviment feminista i la visió i l’itinerari trans dins el col·lectiu LGBTIQ+.

feminae@: La bretxa sanitària de gènere:

Benvingudes i benvinguts a feminae@, espai de sororitat i humanitat, d’anàlisi jurídica, d’introspecció personal, de reconstrucció emocional, íntima i sexual, d’anàlisi de la perspectiva femenina i de gènere, de record per totes les víctimes de violència masclista i vicària, de crítica institucional i avui, concretament, de perspectiva de gènere en la salut i en les polítiques sanitàries.

Pàgines