La Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès busca suports per a una reforma a fons de la llei d’estrangeria

Foto: Jordi Pascual

Les entitats d’immigrants de la comarca tot just comencen a conèixer la proposta de llei de Ciutadania Global-Universal i de Prevenció dels Desplaçaments per l’Emergència Climàtica, una reforma a fons de la llei de Drets i Deures dels Estrangers a Espanya elaborada per una comissió de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès (FAIV), que agrupa 26 associacions. El seu propòsit és presentar l’esborrany a les entitats per obrir el debat, fer modificacions i aconseguir un debat ampli que permeti negociar amb els partits polítics per tenir la majoria suficient al Congrés.

Hugo Colacho, secretari general de la FAIV, explica que han optat per la reforma i no la derogació i redacció d’una nova llei perquè tot i les mancances de l’escrit hi ha drets reconeguts que no volen perdre en una negociació política com ara el permís de residència per a les víctimes de violència de gènere o el reconeixement dels apàtrides. La proposta, per ara, ha esdevingut un document de 12 pàgines on es recullen més de 100 modificacions, una concreció que han considerat oportuna perquè, adverteixen, hi ha polítics que desconeixen les concrecions de l’actual llei d’estrangeria.

La proposició es va presentar per primera vegada abans de Nadal en motiu de la celebració dels 10 anys de la creació de la federació i ara s’expliquen les concrecions, de moment en una primera trobada a Sabadell, d’on són la majoria d’entitats que integren la FAIV. Les trobades amb les entitats serveixen per debatre aspectes de la llei però també per fer una crida a la difusió ja que no només necessiten arribar als partits sinó també aconseguir una majoria àmplia.

El principal canvi respecte a la llei vigent és no concebre l’escrit legislatiu com unes bases per al control migratori sinó com una proposta de reconeixement de la ciutadania global en un moment en què les migracions creixeran també per motius climàtics. Per això en diversos dels articles alterats proposen canviar el concepte d’inclusió social, que consideren que s’empra en realitat com a assimilació, per la garantia de drets humans, la igualtat i la ciutadania plena amb la inclusió de mesures de discriminació positiva.

Les modificacions, que pots consultar íntegrament al final d’aquest article, fan referència a la política immigratòria, la integració, la participació pública, el dret al treball i a la seguretat social, a la reagrupació familiar, als actes discriminatoris, a la residència i les autoritzacions i a les mesures cautelars. Paral·lelament demanen que quan una persona migrant sofreixi una agressió racista automàticament se li concedeixi la nacionalitat espanyola i que els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) es converteixin en albergs públics.

Una llei de minories i un Institut Nacional per a les Migracions

La proposta de la FAIV contempla la redacció d’una llei de minories per augmentar els col·lectius perceptibles de ser afavorits per la discriminació positiva. Alhora, proposa la creació d’un Institut Nacional per a les Migracions, un òrgan al qual se li atribueixen tres objectius: fer investigació sociològica sobre els moviments migratoris, analitzar les entrades i sortides de l’Estat i les migracions internes i ser l’eina amb què equiparar els drets reconeguts a migrants i persones nascudes a Espanya.

En diversos punts de la llei es proposa que aquest Institut intervingui en mesures, com ara la revisió dels requisits per a la reagrupació familiar i l’execució d’aquests drets si la resta d’administracions ho incompleixen, gestionar els permisos de treball en base a la disponibilitat per a ser contractar, controlar que no hi hagi contractació precària i irregular i aportar una regulació més concreta en el treball per compte propi, entre d’altres afers vinculats al treball.

Un dels grans reptes del canvi legislatiu és aconseguir reduir el temps d’espera per aconseguir la nacionalitat espanyola, intentar que els tràmits siguin gratuïts o que tinguin més bonificacions i suprimir el certificat d’integració de forma generalitzada perquè només sigui exigible en els casos que hi ha algun indici que la convivència ha fallat. A continuació pots consultar el primer dels esborranys de les modificacions proposades per la FAIV:

Notícies relacionades