Més de 470.000 € en subvencions culturals entre maig i juliol

Fotos: Xavier Boix. Gràfics: Miquel Margalef

476.829€. Aquesta és la quantitat que el consistori ha invertit durant els mesos de maig, juny i juliol en entitats culturals de la ciutat. Les dades, extretes de diverses actes de Juntes de Govern, revelen que l’entitat cultural que més diners s’emporta és l’Associació Gestora de la Festa Major de Sant Cugat. Aquest col·lectiu, encarregat de gestionar i coordinar les propostes de la festa grossa de la ciutat, s’endú un total de 367.000€. 

La xifra es divideix en dues parts. La més gran correspon al conveni que cada any signa l’Ajuntament i l’associació. L’altra partida és una subvenció que va a més del conveni anual i que aporta 141.000€, proporcionant un pressupost total de 367.000 €. Aquesta associació és, se’ns dubte, la que s’emporta una quantitat més elevada respecte a totes les altres subvencions atorgades durant els tres mesos estudiats.

Deixant de banda la subvenció a la Festa Major, la resta recullen quantitats més petites repartides en una forquilla d’entre 33.000€ i 500€. Totes les subvencions analitzades a continuació corresponen al conveni de 2016 que anualment l’Ajuntament signa amb alguns col·lectius de la ciutat.

L’entitat que s’emporta el premi gros és Pedra i Sang. L’associació teatral dirigida per Dolors Vilarasau i organitzadora de les Lectures a la fresca aconsegueix recaptar en el conveni de 2016 un total de 33.000€. Tot i això, aquesta quantitat hauria d’arribar, segons el document oficial, fins als 53.000€ anuals però l’entitat va demanar una bestreta durant el 2015 de 20.000€. Vilarasau explica, però, que no van demanar cap bestreta i que els únics 20.000 euros que van rebre al 2015 corresponien a la subvenció d'aquell any. Dubta, però, si potser per un assumpte administratiu es van considerar bestreta.

Centrant-nos altre cop en la cultura tradicional, la colla castellera recull 18.000€ amb el conveni i la subvenció per a tot el 2016. Els Gausacs ocupen així una tercera posició privilegiada en les subvencions dels mesos analitzats. Seguits de ben a prop es troba La Coordinadora d’Entremesos de Cultura Popular i Tradicional. L’associació encarregada d’acollir tots els balls tradicionals de la ciutat de caire popular recull un total de 17.500€.

Ja una mica despenjats trobem el Grup d’Estudis Locals (GEL). El grup d’investigació de les ciències socials i les humanitats de Sant Cugat aconsegueix una subvenció anual de 12.329€. Aquesta mateixa quantitat la reben cada any des del 2014. Amb 12.000€ trobem la primera i única fundació privada que rep subvenció entre els mesos de maig, juny i juliol. La Fundació Cabanas i el seu museu en són els beneficiats.

La Camareta i l’Òpera de Cambra de Sant Cugat reben 6.000€ i 5.000€ respectivament. En els últims esgraons dels diners atorgats pel consistori a entitats culturals, trobem el Centro Castellano Manchego, l’Associació Aire Teatral i Els Amics de la UNESCO que reben 3.000€, 1.200€ i 500€, respectivament.

Associacions de Veïns

Catalogades com a associacions culturals pel consistori, algunes Associacions de Veïns de la ciutat també van ser agraciades amb subvencions durant els mesos estudiats. Un total de 3 entitats veïnals van rebre el suport de l’Ajuntament, representant un cost total de 1.300€. L’Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson van ser els que més van rebre amb un total de 600€.

Amb una quantitat de 400€ es va veure beneficiada l’Associació de Veïns de la Rabassada del Pi de Can Borrull. Just la meitat del que ha rebut La Floresta ho ha recollit l’Associació de Veïns del Barri Mas Fortuny amb un total de 300€.

*Actualització: En la primera versió d'aquest article s'indicava que Pedra i Sang suposadament va demanar. Si bé, Vilarasau, posteriorment, va indicar que no n'havien demanat cap. elCugatenc ha contactat amb el consistori per esclarir l'assumpte.

Notícies relacionades