L'Arxiu es queda sense reglament de funcionament

Sessió plenària de setembre. Foto: Jordi Pascual

El Ple municipal de setembre va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals, exceptuant l'abstenció del PP, derogar el reglament de funcionament que fins el moment tenia l'Arxiu Municipal. Segons el govern, el document ja no era útil ja que, en estar redactat en la segona meitat dels anys 90, no contemplava molts aspectes tecnològics lligats sobretot a Internet que actualment influeixen en el funcionament de l'equipament. Alhora, l'evolució de la normativa ha fet que aquest document quedés desfasat.

La derogació, però, no comporta l'inici d'elaboració d'un nou reglament. Segons expliquen fonts institucionals, a partir d'ara l'Arxiu prendrà normatives superiors que li permeten regular el funcionament a nivell intern sense haver de desenvolupar cap document substitutori. De fet, com tots els serveis municipals, depèn de l'administració local i, per tant, ja té un marc on agafar-se.

El reglament derogat es va aprovar inicialment en la sessió plenària del 21 de juliol del 1998 i va tenir l'aprovació definitiva al novembre del mateix any sota l'alcaldia de Joan Aymerich. La caducitat és evident ja que en les quatre pàgines que ocupava el reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) no apareix cap esment a la xarxa ni a Internet mentre que només apareix un cop el concepte “digital”, fent referència a la digitalització de dibuixos, gravats i plànols com a possibilitat de reproducció juntament amb la fotografia analògica i el microfilm.

Notícies relacionades