elCugatenc convoca una assemblea per renovar la junta

Foto: Aina Serra

Aquest dissabte l’associació l’Avenir, eines per a la informació (entitat editora d’elCugatenc) celebra una assemblea extraordinària que tindrà un punt únic: la renovació de la junta. Aquesta se celebrarà el proper 28 de novembre a les 10 del matí en format telemàtic. Es farà a través de la plataforma Jitsi en aquest enllaç.

elCugatenc ja ha explicat a les persones subscrites a través de correu electrònic que algunes de les persones de la junta han posat el seu lloc a disposició, entenent que és bo renovar l'equip després d'anys de treball. A més, han caducat els certificats de representació, el que dificulta els tràmits davant les administracions. Per això la comissió de gestió entén necessari renovar la junta.

Segons els estatuts de l'entitat, les persones subscrites són “sòcies subscriptores” i, per tant, poden tenir veu i vot a l'assemblea en què es decideixi la renovació de la junta. En cas de no poder connectar-s’hi, qualsevol persona subscrita pot delegar el vot fent arribar un document de delegació de vot a info@elcugatenc.cat.

Per evitar allargar l'assemblea, que té un únic punt, la comissió de gestió demana puntualitat, a ser possible connectar-se uns 10 minuts abans de l'hora indicada per agilitzar la sessió. També demana una participació alta.

Durant les darreres setmanes elCugatenc ha demanat voluntaris i voluntàries per configurar la nova junta però no s’ha rebut cap proposta. És per això que la comissió de gestió fa la següent proposta, que reparteix els càrrecs entre les quatre persones més actives d'aquesta comissió i que serà l'única que es votarà en el marc de l'assemblea d'aquest dissabte:

- President: Julio Sánchez

- Sotspresidenta: Aina Serra

- Secretari: Jordi Pascual

- Tresorera: Clara Ontañón

Notícies relacionades