No ve d’un PAM

Dijous passat el nostre company Jordi Pascual ens explicava, en la crònica del Ple de renúncia de la Mercè Conesa i de nomenament de la nova alcaldessa Carmela Fortuny, quines eren les claus del que falta de mandat del govern del PDECAT pel que resta de l’any. Es pot resumir, pel que a la gestió política local en “donar continuïtat al projecte de l’equip de govern” i en aquest sentit recordà els objectius del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

Sempre he mantingut que els diferents governs de l’antiga Convergència i l’actual PDECAT no han tingut mai una estratègia definida de govern. Almenys de forma pública. I tot allò que s’ha aprovat als plens i organismes de participació ha resultat ser al final paper mullat. Sí que és evident que les seves polítiques responen a una forma d’entendre la societat, sinó no haguessin rebut el suport que han rebut, però mai han estat compartides com a tal i molt menys s’ha donat compte de les mateixes. A no ser que entenem que guanyar les eleccions municipals sigui una espècie de revàlida d’aquestes.

Si escrivim a la web municipal la paraula “pla actuació municipal” ens enllaça a un document de 26 planes en el que trobem quatre àmbits d’actuació i 10 plans estratègics. Els àmbits són desenvolupament econòmic, progrés social, cultura innovadora i entorn urbà. Tots ells estan declinats en un seguit d’accions més o menys concretades. Aquest pla va ser presentat fa dos anys, després d’un anterior PAM 2012 - 2015 del que no trobem cap informe ni dades, exceptuant les de l’any 2014.

Que se n’ha fet del PAM que suposadament ha de seguir la nova alcaldessa Carmela Fortuny? Només tenim constància d’un document amb una quantificació de les accions d’aquest. És el del pressupost del 2016. Però existeix pel que fa al pressupost inicial. No hi ha cap informació del que es va executar d’aquest. No hi ha informació del de 2017, almenys, com repeteixo sovint, de fàcil accés pel públic en general. Fa dues setmanes escrivia en aquest article quina execució teníem dels 3 pressuposts d’aquest mandat. Avui faig una petita pinzellada de la seva relació amb el PAM per si pot servir de guia per algú...

La despesa en serveis d’assistència domiciliària s’havien pressupostat pels dos primers anys de l’actual PAM en més de 3 milions d’euros. A final de 2017 s’havia fet una despesa de 2,7 milions, un 11% menys del previst. En ajuts a menjador i escolaritat s’havien previst 1,9 milions d’euros i s’ha gastat 1,8, un 6% menys. Pel que fa a ajuts en habitatge i allotjaments, dels 741 mil euros previstos s’ha disposat en total d’un 10% més, arribant als 813 mil.

Pel que fa a la part de manteniment de la ciutat podem parlar en general de bones notícies en el marc de l’alt pressupost que tenen aquestes en el pressupost total. En despesa energètica en enllumenat, en els dos darrers anys coneguts s’ha estalviat un 9% sobre el pressupost previst de 3,3 milions d’euros. Pel que fa al manteniment dels parcs, jardins i arbrat viari, l’estalvi és el mateix tot i que en números absoluts el pressupost gastat és de 6,3 milions.

I per acabar: en publicitat i campanyes institucionals, incloent aquí la nova revista municipal recuperada, la despesa total ha estat de 488 mil euros, un 18% menys del que s’havia pressupostat. Amb aquests exemples no jutjo el que s’ha gastat o no. No és la meva tasca. En tot cas ja hi ha qui ho hauria de fer i donar-nos-en compte. Aquestes són les dades i com diuen allà... i així els hi hem explicat!

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades