Qui i a qui es vota a Sant Cugat

S’han fet ja força anàlisis dels resultats a Sant Cugat en les eleccions del 21D. El meu objectiu amb aquest article és aprofundir en qui vota més o menys i a qui es vota en cada districte i, sobretot, a cada secció censal –a cada barri– perquè els resultats també van per barri...

Comencem per la participació. Ja sabem que Sant Cugat és una de les ciutats on més participa la gent a les eleccions. Sempre per sobre de la mitjana comarcal, provincial i nacional. La participació està lligada a un factor sobretot: que creguis important participar-hi –i això sol anar associat al nivell sòciocultural i la teva vinculació amb el país–. Així podem veure que a Sant Cugat el districte amb més participació el 21D va ser el de Mira-sol (89,47%), seguit per ordre pel nucli-oest (87,3%), nucli-est (87,13%), Valldoreix (86,63%), La Floresta (85%) i Les Planes (76,98%). És òbvia la cohesió social des del punt de vista electoral.

Respecte al 2015 l’ordre dels districtes es manté però l’increment del percentatge de participació és considerable en districtes com La Floresta (7 punts més) o Les Planes (8,3 més). Però anem una mica més enllà i baixem a peu de carrer. Quins barris (seccions) voten més o menys? Doncs on més gent ha participat el 21D i, a més, hi ha més diferència amb les eleccions anteriors, és a la secció 2.8., la Colònia Oller, el Colomer i Parc Central. La participació el 21D ha estat del 94,46%, 10 punts per sobre del 2015. Hi ha fins a 15 seccions per sobre del 90% de participació. La segona secció amb més participació és a Coll Favà, la 1.23. al voltant de la zona esportiva Jaume Tubau, amb un 93,12%. També trobem entre les seccions amb més participació la zona de l’Arxiu Nacional, a Can Ganxet (la 5.1.), amb un 91,42% i un increment de més de 5 punts respecte el 2015 .

On s’ha votat menys? Per sota del 80% només trobem dues seccions electorals. La secció 6.1. que és tot el barri de Les Planes té una participació del 76,99%, com he dit abans, 8,4 punts més però que el 2015. La secció amb menys participació de tota la ciutat és la 2.3. que, per situar-vos, seria la que comprèn l’estreta franja que va des de Francesc Moragas per Sant Antoni i Sant Bonaventura fins la Plaça de Lluis Millet i segueix per Villà i Villadelprat fins el xalet del Golf. En aquesta zona ha participat un 74,55%, 4,5 punts més que el 2015, però.

A qui es vota en aquestes zones de les que us he parlat? Per fer-ho més comprensible us explicaré en quines seccions té més i menys vots cada candidatura. Comencem pels guanyadors a Sant Cugat: Junts per Catalunya guanya a tots els districtes excepte a Les Planes. A Valldoreix és on treu millor percentatge amb un 33,32%, sent la zona de Mas Gener (3.1.) on ha tret els millors resultats, 36,65%. A quatre seccions treu més d’un 35%: a Can Ganxet (2.1.) un 36,4%, a la zona fronterera amb Collserola (1.12. a Sant Crist de Llaceres, Sol i Aire i Torreblanca - Esade) un 35,96% i a Sant Domènec (2.10) un 35,83%. Els pitjors resultats són a Les Planes (6.1.) amb un 15,35% i a ambdós costats de la carretera de Cerdanyola des del Passeig Torreblanca (1.7), amb un 17,01%.

Al districte de Les Planes (6.1.) guanya C’s amb un 27,46% dels vots. Els taronges treuen a dues seccions més del 30%: al voltant del HGC i Can Fontanals (5.2.) un 31,93%, sent el millor resultat i un 31,84% a Can Barata i Can Delaire (1.18). Els pitjors resultats els treuen a la zona del CAP (1.21) i del Carrer Major (1.1.) amb un 12,54% i un 13,63%, respectivament. Pel que fa a ERC, aconsegueix el millor resultat allà on C’s té els pitjors (1.21) amb un 27,76% i també a La Floresta on, al 4.3., recull un 27,17% del vot. Els pitjors percentatges els obté al districte nucli-oest, concretament a la secció 2.1. (12,67%) i la 2.6. (11,2%), a la zona de l’Arxiu Nacional i l’Eixample Sud.

Pel que fa als dos partits més a l’esquerra en l’eix social, trobem que Catalunya en Comú - Podem té els millors resultats a la secció 4.3. de La Floresta amb un 14,38% (Pont del Diari i Porters) i a Les Planes, amb un 11,27%. Els pitjors resultats els obté a la secció 1.12 (al voltant de la carretera de l’Arrabassada) amb un 3,31% i a la 2.1. (Can Ganxet) amb un 3,37%. La CUP aconsegueix els millors resultats a La Floresta, per sobre de l’11%, amb un 12,5% a la mateixa zona que CEC. A la resta de la ciutat, excepte a 4 seccions del centre, on és entre el 7 i el 9%, obté valors per sota del 5%, sent Can Trabal i el Golf on treu el pitjor resultat amb un 1,37% i l’Eixample Sud amb un 1,8%.

I el PSC? Com és de suposar els socialistes omplen els espais que altres partits deixen lliures. Trobem per exemple que allà on treuen millors percentatges és a Les Planes, amb un 14,23%, sent la quarta força, i on pitjors resultats treuen és als districtes de La Floresta i Valldoreix, per sota del 8%, sent la darrera candidatura al primer d’aquests. Si baixem però a peu de carrer trobem que els socialistes aconsegueixen superar la seva mitjana del 10% a zones com la 1.7. just darrere el Monestir, amb un 20,2% o al 1.6., al voltant de l’escola Collserola, amb 16,3%. El pitjor resultat d’altra banda és a la 3.2., al voltant del casalet de Valldoreix amb 5,53%.

Pel que fa al Partit Popular no comptem amb resultats per seccions doncs en el còmput general de la ciutat està per sota del 5%. Totes les dades estan extretes de l’ajuntament de Sant Cugat.

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades