Per què una educació viva?

 “Ningú es comporta malament quan se sent bé” potser és una de les frases més conegudes de la psicopedagoga i impulsora de l’educació viva Rebeca Wild.

Cada cop hi ha més moviments de pares i educadors que lluiten per aquest concepte; l’educació viva radica en el que realment necessita la infància i no en el que necessita la societat. Val a dir que m’he decidit a escriure aquest petit resum sobre aquest tema quan l’altre dia passejant pel carrer de la nostra ciutat vaig veure que l’eslògan d’una de les escoles era “educar per l’excel·lència”. En tot cas trobo desafortunat que aquest centre educatiu faci servir aquest lema com a insígnia. Que vol dir excel·lència? si no treus excel·lents ja no pots optar a l’educació? És millor el nen o nena que treu excel·lents? Les polítiques i les pràctiques educatives actuals tenen com a objectiu “generar” individus que produeixin més, més ràpid i millor, no tenen en compte els processos individuals.

Perquè la paraula “Viva”? Tot organisme viu té una estructura interna creada a partir d’uns patrons genètics. I és aquesta estructura interna la que ha de guiar les interaccions amb l’entorn, sobretot en els anys del creixement, per tal que l'organisme es desenvolupi adequadament.

Tot organisme viu no tan sols té l’objectiu d’esdevenir allò que en potència ja és, sinó que també té una tendència a existir dins d’uns paràmetres de benestar i equilibri. I per aconseguir aquest benestar, cal que trobi satisfacció a les seves necessitats internes. Si les pressions externes no permeten això, aleshores l'organisme pot desequilibrar-se a molts nivells: somàtic, emocional, cognitiu, etc.

Quines són les necessitats vitals de la infància que cal doncs respectar segons aquesta manera d’entendre l’educació?

Els principis de l’educació viva son principalment:

Com a pares, mares i educadors, un cop més, posem la mirada en el que necessiten els infants i no en el necessita la societat de consum i de l’ immediatesa. Escollir escola és interessar-se per quins processos i quines eines es fan servir, i estar d’acord amb la manera d’acompanyar als nens i nenes que es troben en les edats més importants per tal de poder desenvolupar-se com a adults responsables, autònoms i sobretot feliços.

Melina Belzunce Martínez

Educadora social i mediadora familiar

melina@actua.cat

Notícies relacionades