Publicitat

Melina Belzunce

Els millors amics

S’acostuma a dir que el gos és el millor amic de l’home; ara sabem que no només poden ser bons companys de vida, sinó rehabilitadors per a tots aquells col·lectius que necessiten una atenció especialitzada. Aquest efecte terapèutic no només el trobem en els gossos, també destaquen els cavalls i els dofins entre d’altres animals que “curen” més d’un mal entre persones de totes les edats.

Educar en Verd

Tots hem experimentat els beneficis que ens aporta el contacte amb el medi natural, però segurament hi ha efectes positius d’educar en un entorn natural els quals desconeixem per complet.

Educar per protegir

En l’actualitat vivim en un món totalment digital, queden ja poques generacions de persones que no sàpiguen fer sevir les noves tecnologies per relacionar-se, treballar, informar-se, divertir-se o per a realitzar les tasques més quotidianes del seu dia a dia.

Ens separem, i ara què?

És curiós consultar l’Institut Nacional d’Estadística i descobrir que a Espanya durant l’any 2013 es van produir al voltant de 100.000 separacions i divorcis. I Catalunya se situa en la tercera posició amb més separacions del nostre país, juntament amb Canàries i Ceuta.

Aprendre a desaprendre

Tots els professionals implicats en la laboriosa tasca de l’educació de joves i infants hauríem d’estar compromesos i hauríem de creure en la capacitat de desaprendre del subjecte amb qui estem treballant. Sense aquesta confiança, que a vegades s’ha de desenvolupar a cegues, no podrem ser mai bons educadors.

Subscribe to Melina Belzunce