Publicitat

Una mirada a la situació laboral de la comarca

Aquesta setmana hem rebut la informació que elabora l’Observatori del Vallès Occidental sobre la situació laboral trimestral. És sense dubte una foto interessant a tenir en compte per avaluar la situació en la que ens trobem i per prendre les decisions més oportunes per mantenir el rumb o capgirar la situació si s’escau. 

La primera dada que crida l’atenció és el pes relatiu de la nostra ciutat en el conjunt de la comarca pel que fa a les persones assalariades (un 17,2%), a les empreses (11,7%) i els autònoms (13,2%). En el primer cas és tracta d’una dada extraordinària tenint en compte que som la segona ciutat de la comarca per sobre de Sabadell i tenint en compte que el número d’empreses de les que sempre es parla (al voltant de les 3.000) és una fal·làcia segons l’entrevista que vàrem fer en el seu moment al president de Sant Cugat Empresarial. 

La segona, també positiva, és que el creixement de l’ocupació a compte d’altri com a compte pròpia així com  la creació de noves empreses a Sant Cugat és superior que la mitja de la comarca (7%, 3% i 4,6%, respectivament). Una altra cosa ben diferent i que no sabem, perquè les dades són comarcals o catalanes i no locals, és si els llocs de treball creats són per persones actives de la ciutat que es queden a treballar aquí perquè la dada ens informa dels contractes que fan les empreses de la nostra ciutat.

A nivell sectorial sabem que a la comarca els sectors que creen més ocupació són l’educació, la construcció, l’edició, serveis socials i els serveis a l’empresa i cau un 2% (aquest trimestre) el comerç que és el que menys creix en l’interanual. A la nostra comarca val la pena ressaltar que el 36,2% dels llocs de treball tenen a veure amb l’economia del coneixement que ha crescut un 5,3% respecte el 2015.

Pel que fa a la contractació, en el darrer any els contractes temporals han suposat més del 84%, un 3,6% més que l’any anterior. D’aquests, un 37% tenien una duració inferior a 1 mes i un 15% entre 1 mes i 3 mesos. L’any 2015 els primers eren per sobre del 40% i els segons en un 10%. Si hem de ser justos els contractes indefinits han augmentat més d’un 10%.

Però com és la persona a l’atur vallesana? De forma estadística podem dir que porta més de 12 mesos a l’atur i té més de 45 anys. La primera condició la compleixen més del 46% de les persones a l’atur i la segona el 52%. Sabem també que o treballaven en ocupacions elementals o en llocs qualificats de la indústria i tenen estudis d’ESO i EGB. Val a dir que a nivell català l’augment de l’ocupació ha estat sobretot femení i ha estat en el grup d’edat menor de 30 anys on s’han perdut més llocs de treball.

Pel que fa a les relacions laborals i la conflictivitat, han augmentat la xifra de vagues. També ha crescut la sinistralitat laboral un 5% respecte l’any anterior. Totes aquestes dades, tant a nivell català com comarcal, seria molt positiu conèixer-les el més aviat possible a nivell local com es va aprovar en el ple de febrer per tal de posar fil a l’agulla. 

Notícies relacionades