Sant Cugat, la ciutat amb més assalariats

Fa un any escrivia sobre la situació de la feina a la nostra ciutat i les dades més importants associades a la situació laboral a la nostra comarca. L’Observatori del Vallès Occidental és una bona eina per treballar aquestes qüestions. Lamentablement no hi ha la mateixa informació a nivell local, les darreres dades que podem trobar són del 2010… Aquesta informació és sense dubte una foto interessant a tenir en compte per avaluar la situació en la que ens trobem, més enllà dels titulars fàcils.

En primer lloc cal ressaltar el pes que suposa Sant Cugat a nivell comarcal. Per primera vegada, a la nostra ciutat hi ha més assalariats que en cap altra localitat del Vallès Occidental: 53.563 persones estan contractades per empreses locals (1er trimestre 2017). Això significa un 17,8% dels contractats comarcals. A Sant Cugat li segueix en aquest rànquing Terrassa, amb un 17,7% i Sabadell amb un 16,6%. S’ha de tenir en compte que el número d’empreses santcugatenques no és la més alta, representa el 12,1% comarcal front el 21,5% de Terrassa o el 20,6% de Sabadell. Aquesta dada ens fa pensar que la dimensió de les empreses locals és major que la de la resta de ciutats.

Una segona dada interessant és que el creixement de l’ocupació a compte d’altri com a compte pròpia així com la creació de noves empreses a Sant Cugat és superior que la mitja de la comarca (9,9%, 2,2% i 5,2%, respectivament). Si ens adrecem a la plataforma de dades Idescat podem veure que a finals de 2016 hi havia 40.993 santcugatencs treballant i 53.563 treballadors contractats a empreses de la ciutat.

De tota la comarca, els contractes signats a Sant Cugat el primer trimestre d’enguany signifiquen un 17,2% dels 74.748, és a dir 12.871. Aquesta dada representa un creixement del 10,3% respecte l’any anterior. D’aquests contractes, un 82,8% són temporals, dos punts per sota de la mitjana comarcal. Els sectors que creen més ocupació al Vallès, no tenim dades locals, són, per ordre de llocs de treball creats en el darrer any, la construcció (+3.132), la distribució i logística (+2.574), els serveis a l’empresa (+2.274), salut (+2.216) i el comerç, hostaleria i turisme (+1.860). Aquest darrer sector és el que encapçala el llistat de contractes totals (60.925), seguit per la distribució i logística (45.490) i els serveis a les empreses (39.643). Cal ressaltar que el sector dels serveis socials ha patit un baixada en el darrer any d’un 4,7% i el que més ha pujat en termes relatius és de les TIC, amb un 12%.

Pel que fa al tipus de contractació, en el darrer any els contractes temporals han suposat més del 84%, com passà el 2016. D’aquests, un 38,8% tenien una duració inferior a 1 mes i un 10% entre 1 mes i 3 mesos. Els contractes indefinits han passat del 10% de l’any passat al 15,7% d’aquest.

Eixamplem però el zoom d’aquesta fotografia i aturem-nos en com és la persona que està a l’atur a la nostra comarca. En aquest sentit preocupa que els majors de 45 anys representen un 54,2% del total de persones aturades. També és important tenir en compte que les persones aturades des de fa més d’un any representen el 44,7% del total. Els de menys de 6 mesos un 41,4%.

Totes aquestes dades, tant a nivell català com comarcal, seria molt positiu conèixer-les el més aviat possible a nivell local com es va aprovar en el ple de febrer del 2016.

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades