Sant Cugat, fanalet vermell en despesa en educació i líder en enllumenat públic i parcs i jardins

Si en les darreres col·laboracions he parlat sobre l’estructura de personal i la d’ingressos de l’Ajuntament de Sant Cugat, comparant amb ajuntaments de similars dimensions, avui tanco el cercle explicant quines polítiques prioritzen cadascun dels 7 ajuntaments d’aquesta mostra estudiada. Sempre em refereixo a les dades públiques del tancament de pressupost del 2016 i aquestes, per tal que siguin homogènies, les extrec de la plana de transparència de la Generalitat de Catalunya.

Quines són les prioritats de l’Ajuntament de Sant Cugat? En quines partides del pressupost de despeses destaca Sant Cugat sobre la resta? En mobilitat urbana (3 M), urbanisme (8,6 M) i habitatge (1,8 M), la nostra ciutat està entre un 15 i un 55% per sobre de localitats com Girona i Manresa. En enllumenat públic (4,7 M) i Parcs i Jardins (4,4 M) som capdavanters amb més del doble de despesa que Girona en el primer cas i un 30% més que Cornellà en el segon. Un 47% és el que separa a Sant Cugat (4,3 M) de Cornellà pel que fa a instal·lacions esportives i un 68% en Transport Públic (3,6 M) respecte el següent municipi amb més despesa, Rubí. També destaquem en partides com Atenció ciutadana (1,2 M), estadística (1,2 M), administració general (15,2 M) i societat de la informació (2,4 M), per sobre de Rubí, Sant Boi, Rubí, Sant Boi i Girona, respectivament.

A diferència del punt anterior també podem ressaltar aquelles partides que per altres ajuntaments són prioritàries i no ho són tant per Sant Cugat. En llenguatge esportiu serien partides en les que anem a la cua. Així doncs ens superen amb més o menys diferència en partides com la de participació ciutadana (247 mil eur.), comerç, turisme i pimes (1,1 M), arxius (500 eur), educació (5,2 M) i vies públiques (632 mil). En aquests àmbits som el que s’anomena fanalet vermell. En educació, que és la partida més important de les cinc, estem un 15% per sota de Manresa i un 68% per sota de Reus, que és el municipi de més de 75 mil habitants i per sota de 100 mil que més diners hi destina. El promig en aquesta àrea és de 6,9 milions.

A banda de les partides més i menys importants del pressupost santcugatenc em centro per finalitzar en un seguit de partides a ressaltar. A cultura el pressupost estaria en la zona mitjana de despesa, amb 5,8 milions d’euros. Per sota de Girona, capital de província i despesa important en museus, arxius i biblioteques que fan que hi destini el doble de pressupost. Molt similar és el pressupost de Reus, Cornellà i Sant Boi. Una altra partida en què estem en una posició preeminent seria la de foment de l’ocupació (1,7 M), només per darrere de Manresa (3,2) i Cornellà (1,8). En serveis socials només ens supera Girona amb 8,8 milions d’euros, per sobre dels 8 milions de Sant Cugat. Aquesta xifra significa està per sobre del promig d’aquestes localitats (7,5). En gestió de residus només està per sota Cornellà (cal tenir en compte que com Sant Boi té moltes competències traspassades a l’Àrea Metropolitana). Sant Cugat gasta 4,4 milions en aquest àmbit i el promig d’aquestes ciutats és de 5,8.

En una àrea estratègica políticament pel nostre municipi com és la seguretat ciutadana, només ens supera en despesa Girona (7,8 M) i Reus (9,7 M). La despesa de la nostra ciutat és de 6,2 milions, per sobre dels 5,8 de mitjana.

Per acabar només cal apuntar que Sant Cugat, tot i estar econòmicament sanejada, segons tots els informes, és la segona ciutat de les estudiades pel que fa al deute. Devem 9,9 milions d’euros, només ens supera Reus amb 11,2 milions. Respecte al total del pressupost significa un 7,9 % i en aquest aspecte ens superaria aquesta ciutat i Manresa, amb un 12,2%.

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades