Les dades de cooperació de l’Ajuntament

L’any passat l’Ajuntament de Sant Cugat va destinar a cooperació internacional més de mig milió d’euros. És la xifra més destacada dels darrers 5 anys on s’ha passat de dedicar 376 mil el 2012 als 565 mil del 2016. En total un 50% més. Aquesta dada es fa en relació al pressupost anual calculant segons les recomanacions del Fons Català de Cooperació el 0,7% d’un seguit de partides del pressupost ordinari.

En el darrer Ple es va donar compte de la liquidació del Pressupost de Cooperació del 2016, en el que es pot veure quines són les prioritats i tipologia d’aquesta despesa. En primer lloc cal dir que en el darrer any s’ha sumat al pressupost inicial una partida extraordinària per a les persones refugiades de 108 mil euros, emanada d’una moció proposada inicialment per l’Assemblea de Voluntaris per als Refugiats. Del total de 673 mil euros d’aquesta partida pressupostària un 34% va a cooperació indirecta, un 20,5% a Emergències, un 13,8% a convenis, un 13,4% a cooperació directa, un 11,3% per educació per desenvolupament, un 5,8% per a despeses fixes i un 0,7% per camps de treball.

Si fem un nou zoom sobre les despeses veiem que la partida més important de l’any ha estat la de 121.000 euros per ajuda a població refugiada i desplaçada. El segueix la partida de cooperació directa que va dirigida als municipis de Tarija (Bolívia), Cotacachi (Equador) i Petén (Guatemala) de 90 mil euros. A continuació trobem les partides adreçades a convenis amb entitats locals que treballen en aquest àmbit. En particular els 53 mil euros a Sant Cugat amb el Poble Sahrauí i els 39.500 euros a la Universitat Internacional de la Pau, que aquests dies celebra el seu curs d’estiu.

Altres partides importants en aquest pressupost del 0,7% són les dirigides a l’educació com les accions a l’escoles (13.829 euros), als instituts (21.553 euros), el Dia Internacional de les persones refugiades (7.547 euros) o la comunicació de la cooperació directa (7 mil euros) i l’Espai Arreu de la Festa Major (6.214 euros). Destaquen també les partides dedicades al terratrèmol d’Equador (6.538 euros) i als efectes de l’huracà Mathew al Carib (8 mil euros).

En aquest pressupost del 0,7% també és important el pes de la cooperació indirecta i els projectes amb entitats catalanes que treballen al món subdesenvolupat o educant per la cooperació al nostre país. Entre aquestes ressaltem els 17.572 euros d’EDUCO pel projecte en el que nens i nenes adolescents participen en la demanda del compliment dels seus drets a través d’una estratègia de comunicació social als municipis de Jinotega i San Sebastián de Yali, els 18.663 euros a l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres per la promoció d’emprenedories associatives de productors i productores agroecològiques al nord de Cajamarca o els 17.310 euros a la Xarxa de Consum Solidari per l’enfortiment de l’agricultura camperola i indígena amb perspectiva de sobirania alimentària i gènere al municipi Vila Vila, Cochabamba.

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades