Cada any ens gastem 40 euros en els arbres i parcs

És habitual escoltar als representants polítics de Sant Cugat parlar de les condicions de vida que tenim els que hi vivim. Un dels elements més valorats en totes les consultes que es fan a la ciutadania és sense dubte els espais verds urbans dels que podem gaudir. Els parcs construïts en els darrers temps han aportat a la nostra vida més espais d'esbarjo a prop de casa. I això sense comptar amb els espais naturals de debò que tenim tant a prop, com són Collserola o tota la via verda fins a Sant Llorenç, per posar un exemple.

Però sabem que ens costa cada any tenir tants arbres pels carrers, places i parcs urbans? Què ens costa el manteniment d'aquests espais, regar-los, actualitzar-los? Sabem què ens costa fer plantacions i replantacions d'arbres? És bo saber-ho per donar-li a cada cosa el seu valor. I és objectiu d'aquest qui us escriu aportar les dades en aquest cas d'aquesta àrea tant important del funcionament del nostre Ajuntament.

En total, el pressupost adreçat a Parcs i Jardins, que trobem dins l'àrea de serveis urbans, és de gairebé 4 milions d'euros. Ha estat així almenys en els darrers 5 anys, dels que valorem les dades executades. Aquest pressupost equival al voltant d'un 3% del pressupost total en aquest quinquenni. Però anant una mica més a fons, d'aquesta partida important hem de ressaltar en primer lloc que la major part de la despesa es fa via concessió administrativa o, el que és el mateix, es paga a empreses externes que en el seu moment guanyen un concurs per gestionar aquests espais. La despesa en aquesta concessió ha anat dels 3,5 milions del 2012 als 3,2 de l'any passat, el 2016.

Aquest fet, però, no treu que l'Ajuntament tingui una despesa en personal en aquest àmbit. Hi podem comptar una petita plantilla de funcionaris i laborals que dediquen el seu temps a suplir allò que no fa la concessionària o a controlar que aquesta faci bé la seva feina. En total, en personal ens gastem cada any entre els 443 mil euros del 2012 i els 399 mil del darrer any. Un capítol important encara que molt menys, és el de les inversions. Només trobem inversió en els darrers tres anys, al voltant del 2015. Les xifres van dels 129 mil del 2014, als 260 mil de l'any passat o els 293 mil del 2015 –any electoral, per cert–.

Aquestes dades ens donen en definitiva una despesa per càpita que va dels 44 euros del 2012 i el 2015, els 41 del 2013 i 2014 i els 43 de l'any passat. És o no una xifra alta per aquest tipus de política? És una prioritat per a vosaltres? Ara teniu les dades, ara podeu opinar.

Xavier Boix, coimpulsor d'elCugatenc

Notícies relacionades