Can Monmany tindrà nova xarxa de sanejament

O almenys això és el que s’ha aprovat definitivament per part de l’EMD de Valldoreix i que ha passat els tràmits establerts per la llei d’informació pública.

El passat 2 de novembre, el DOGC publicava un anunci pel qual s’informava de l’aprovació definitiva del Projecte de construcció de la xarxa de sanejament de la masia Can Monmany.

Passat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de construcció de xarxa de sanejament de la masia de Can Monmany, redactat per l’enginyer Sr. David Moreno Pujol, amb un pressupost de 129.383,35 euros més IVA, sense que s’hagi presentat al·legacions, per Decret de Presidència número 722/15, de data 23.10.12, s’ha aprovat definitivament el projecte.

Notícies relacionades