MINUT A MINUT: COVID-19

En aquest article en actualització constant trobaràs les darreres informacions contrastades sobre les conseqüències del coronavirus a nivell local.


L’Ajuntament paga 1,6 milions en factures fora de contracte entre gener i abril

Clece SA s’emporta 1,3 milions, Suara Serveis SCCL 138.000 euros i Gruas Pablo 87.000 euros. Es tracta de factures de contractes ja vençuts però que encara no s’han licitat de nou.

elCugatencTV